Опис істотних передбачуваних факторів ризику


Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності, та заходи щодо управління такими ризиками:

Основні види діяльності: коди КВЕД:  

01.30 - Відтворення рослин

01.19 – Вирощування інших однорічних і дворічних культур

38.11 – Збирання безпечних відходів

Основною діяльністю згідно Статуту підприємства є надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень.

Оцінка ризику та переваг здійснення діяльності комунального підприємства- Рівненський міський трест зеленого господарства:

Сильні сторони:

- Значний досвід підприємства у наданні послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень.

- Конкурентноздатні ціни на послуги та продукцію підприємства.

- Наявність теплично-оранжерейного господарства для вирощування власних саджанців та квіткової продукції.

- Наявність матеріально-технічної бази для здійснення господарської діяльності підприємства.

- Кваліфікований персонал з достатнім досвідом надання відповідних послуг.

Слабкі сторони:

- Зношені та застарілі основні засоби, а саме: автомобілі, трактори та спецтехніка.

- Відсутність внесків до Статутного фонду підприємства на оновлення матеріально-технічної бази.

- Відсутність мотивації для залучення молодих спеціалістів, а саме немає можливості надання житла.

Можливості:

- Соціально-політична стабільність в країні.

- Інвестиції у розвиток галузі.

- Підтримка органів місцевого самоврядування та мешканців міста Рівного.

Загрози:

- Соціально-політична нестабільність в країні.

- Відсутність інвестицій у розвиток галузі.

- Несприятлива динаміка цін на енергоресурси, паливо, запчастини, матеріали.

- Відтік кваліфікованих кадрів з причини низької оплати праці.


Ми на мапі Рівного